ỨNG DỤNG CÁ NHÂN

Ứng dụng di động cho nhân viên và quản lý, sử dụng mọi lúc mọi nơi. Phân quyền theo các vị trí khác nhau.

Ứng dụng có mặt trên:

Dùng thử miễn phí
DỄ DÀNG THEO DÕI, TRA SOÁT THÔNG TIN CHẤM CÔNG
Theo dõi thông tin chấm công, nghỉ phép, tăng ca theo thời gian thực của bản thân, hiển thị nhanh chóng tất cả thông tin chấm công: đi làm đúng giờ, hay muộn giờ…. Kiểm tra được thông tin tăng ca, ngày phép, dễ dàng gửi thông báo cho quản lý.
ĐĂNG KÝ
CHẤM CÔNG

Chấm công ngay trên smartphone của mình: Có thể đăng ký theo nhiều hình thức như chấm công theo định vị GPS, Wifi, chấm công vị trí và chấm công theo AI nhận dạng khuôn mặt.

Theo dõi thông tin thời gian chấm công thực của bản thân một cách dễ dàng, chính xác.

Kết nối tức thì với timesheet ứng dụng, hiển thị nhanh chóng tất cả thông tin: ca làm việc, chấm công đúng giờ hay muộn giờ hoặc nghỉ phép.

QUẢN LÝ THỜI GIAN, KIỂM SOÁT TÌNH HÌNH NHÂN SỰ TỪ XA

Kiểm soát công việc của cá nhân, của đội nhóm mọi lúc mọi nơi dễ dàng, nhanh chóng, đơn giản.

Đồng bộ dữ liệu giữa web và điện thoại.

Cập nhật tình trạng công việc của mọi người.

Chấm công, đăng ký tăng ca, đổi ca, đăng ký nghỉ phép, xem bảng công, phiếu lương,… ngay trên điện thoại của mình.

Chỉ từ 10,000 đ/nhân viên/tháng
SỞ HỮU NGAY GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÂN SỰ NEXTHR+
Với chi phỉ hợp lý chỉ từ 10,000 đ/nhân viên/tháng, chính xác trên từng tài khoản và Doanh nghiệp chỉ trả đúng những gì mình sử dụng.
THÔNG BÁO NHẮC NHỞ

Thông báo từ phòng nhân sự có thể gửi trực tuyến đến tất cả thành viên trong hệ thống, hoặc tin nhắn giới hạn cho một cá nhân, nhóm hay một vài nhóm tùy ý.

Nhận thông báo duyệt phép, tăng ca tức thời khi quản lý duyệt.

Nhận thông báo hàng tháng: bảng công, bảng lương,...

QUẢN LÝ DUYỆT

Quản lý có khả năng xét duyệt các yêu cầu của nhân viên trên ứng dụng bao gồm: duyệt nghỉ phép, tăng ca, đổi ca làm việc, giải trình chấm công,...

Thiết lập quy trình duyệt trong trường hợp quản lý trực tiếp không thể duyệt cho nhân viên, yêu cầu được gửi lên quản lý cấp cao hơn, và mỗi yêu cầu của nhân viên đều được ghi nhận từ phòng nhân sự.