TÍNH LƯƠNG

Thiết lập công thức tính lương, các khoản lương, phụ cấp, bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân, bảng chi lương tổng quát,…

Dùng thử miễn phí
TỰ ĐỘNG, ĐƠN GIẢN, CHÍNH XÁC
Với lợi thế về giám sát hiệu quả từ phân hệ chấm công, dễ dàng thực hiện các tác vụ tính lương tự động. Nhân viên có thể tự kiểm tra thông tin lương trên tài khoản cá nhân, giảm tải áp lực cho bộ phận nhân sự.
ĐĂNG KÝ
THIẾT LẬP BẢNG LƯƠNG

Hệ thống lương thiết lập nhiều bảng lương theo các công thức tương tự như với Excel, cho phép người dùng có thể tùy chỉnh công thức theo đặc thù của doanh nghiệp.

Thao tác thiết lập các công thức tính lương chỉ cần thiết lập một lần, sau đó hệ thống sẽ tự động tính toán mỗi khi chốt công.

TÍNH LƯƠNG TỰ ĐỘNG THEO CÔNG THỨC

Kết nối tự động với dữ liệu chấm công để đồng bộ sang bảng tính lương. Hệ thống có thể tính lương cho từng vị trí, nhiều phòng ban bộ phận, nhiều chi nhánh khác nhau.

Đồng bộ các bảng lương khác nhau, từ đó phần mềm có thể phân tích, đánh giá cơ cấu lương và đề xuất điều chỉnh lương, tiết kiệm thời gian cho bộ phận hành chính nhân sự tổng hợp dữ liệu, tính công, tính lương, giảm tránh sai sót đến tối thiểu.

Cho phép nhân sự theo dõi và tổng hợp các khoản lương còn nợ nhân viên, các khoản khấu trừ, các khoản lương thưởng,….

Chỉ từ 10,000 đ/nhân viên/tháng
SỞ HỮU NGAY GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÂN SỰ NEXTHR+
Với chi phỉ hợp lý chỉ từ 10,000 đ/nhân viên/tháng, chính xác trên từng tài khoản và Doanh nghiệp chỉ trả đúng những gì mình sử dụng.
PHIẾU LƯƠNG CÁ NHÂN

Hàng tháng phiếu lương được gửi đến tài khoản cá nhân trên điện thoại với đầy đủ thông tin cần thiết theo thiết lập ngày của người quản trị.

Nhân viên có quyền truy cập vào nhật ký chấm công cá nhân của họ để xem thông tin như ngày, giờ, địa điểm chấm công và nhận xét của quản lý nhân sự. Qua đó nhân viên có thể gửi giải trình, khiếu nại về công và lương nếu có sai sót.

Bảng công cá nhân cũng hiển thị số ngày phép còn lại và thống kê tăng ca để nhân viên có quyền theo dõi quá trình làm việc của mình thật minh bạch.

THỐNG KÊ TIỀN LƯƠNG

Hệ thống cung cấp hàng loạt báo cáo thống kê theo thời gian thực từ nhiều dạng dữ liệu lương của công ty. Tất cả báo cáo đều có thể chuyển đổi và tải xuống dễ dàng theo định dạng Excel hoặc PDF.

Kết hợp thống kê tiền lương với các bảng biểu thống kê khác thuộc phần mềm, nhân sự có thể nắm bắt được các xu hướng thay đổi và sử dụng số liệu khoa học để cải thiện hoặc tối ưu hoá lâu dài.