QUẢN LÝ PHÉP

Thiết lập chính sách quản lý và cấp ngày phép cho nhân viên, theo dõi số ngày nghỉ phép, tổng hợp tình hình nghỉ phép, cấu hình duyệt phép, gửi đơn xin nghỉ phép trực tuyến…

Dùng thử miễn phí
TRUY XUẤT THÔNG TIN PHÉP NHANH CHÓNG, CHÍNH XÁC
Thông tin chi tiết về ngày phép của nhân viên: mã nhân viên, họ tên, tổng phép tồn, phép đã sử dụng, phép hết hạn, phép đã ứng trước, phép lũy kế,…. Hệ thống sẽ tự động tính ngày phép, bù và cộng vào quỹ thời gian của nhân viên, để sử dụng trong khoảng thời gian lũy kế cho phép. Quản lý dễ dàng quản lý, theo dõi ngày phép của nhân viên trong công ty một cách tập trung, hiệu quả, linh động và tối ưu thời gian.
ĐĂNG KÝ
QUẢN LÝ PHÉP

Định nghĩa các loại nghỉ phép: nghỉ phép có hưởng lương và nghỉ phép không hưởng lương.

Thiết lập từng loại hạn mức phép theo chức vụ, nhân viên cụ thể.

Thiết lập quy tình duyệt phép linh động dựa vào loại phép và thời gian nghỉ phép.

Hệ thống tự động xếp ca trong tháng và cho phép điều chỉnh ca nhanh chóng.

Tự động liên kết tất cả dữ liệu liên quan và tính công cho nhân viên.

QUẢN LÝ CẤP HẠN MỨC PHÉP

Thiết lập quy định chung và giới hạn số ngày phép theo đối tượng nhân viên hoặc theo chức vụ. Hệ thống sẽ tự rà soát lại số ngày phép còn lại của nhân viên theo quy định và thông báo tới quản lý thông qua ứng dụng cá nhân.

Thiết lập quản lý phép giúp hệ thống tính công tự động nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm thời gian.

Chỉ từ 10,000 đ/nhân viên/tháng
SỞ HỮU NGAY GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÂN SỰ NEXTHR+
Với chi phỉ hợp lý chỉ từ 10,000 đ/nhân viên/tháng, chính xác trên từng tài khoản và Doanh nghiệp chỉ trả đúng những gì mình sử dụng.