HỒ SƠ NHÂN VIÊN

Quản lý và hệ thống hóa toàn bộ thông tin hồ sơ nhân viên. Từ hồ sơ cá nhân, bảo hiểm sức khỏe cho đến quá trình luân chuyển, điều động, bổ nhiệm,…

Dùng thử miễn phí
QUẢN LÝ HỒ SƠ NHÂN SỰ TẬP TRUNG
Lưu trữ không giới hạn số lượng hồ sơ, quản lý thông tin nhân sự: thông tin cá nhân, quá trình công tác, hợp đồng lao động, quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, lịch sử lương…tra cứu, tìm kiếm hồ sơ dễ dàng. Dữ liệu nhân sự thống nhất, an toàn, bảo mật, không lo mất mát, không lo trùng lặp thông tin.
ĐĂNG KÝ
QUẢN LÝ HỒ SƠ

Phần mềm có thể quét cơ sở dữ liệu nhân sự, lọc ra những tài khoản nhân viên còn thiếu hồ sơ để yêu cầu bổ sung.

Với hơn 30 tính năng quản lý thông tin nhân viên, 50 tính năng hỗ trợ xác lập bộ máy tổ chức. Phân hệ Quản lý tổ chức - Nguồn nhân lực giúp Doanh nghiệp quản lý và thống kê toàn bộ thông tin nhân sự từ hội sở đến các chi nhánh, phòng ban,...

Doanh nghiệp dễ dàng quản lý và nắm bắt thông tin một cách chính xác, cụ thể và rõ ràng tránh được những tình trạng sai sót xảy ra như: điều động – bổ nhiệm, hợp đồng lao động, khen thưởng – kỷ luật, thay đổi lương – phụ cấp, đào tạo.

Hỗ trợ quản lý thông tin và quá trình làm việc: quá trình nghỉ phép, công tác, tạm nghỉ, thông tin tài sản sử dụng, thông tin thôi việc…

QUẢN LÝ TÀI SẢN

Danh sách tài sản công sẽ được phân loại, mô tả trạng thái . Tra cứu và truy xuất thông tin tài sản đang sử dụng dễ dàng.

Tài sản được đưa vào sử dụng đều có chứng từ trên phần mềm, cần có sự phê chuẩn của quản lý hoặc người chịu trách nhiệm bàn giao.

Chỉ từ 10,000 đ/nhân viên/tháng
SỞ HỮU NGAY GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÂN SỰ NEXTHR+
Với chi phỉ hợp lý chỉ từ 10,000 đ/nhân viên/tháng, chính xác trên từng tài khoản và Doanh nghiệp chỉ trả đúng những gì mình sử dụng.