HỢP ĐỒNG & BẢO HIỂM

Quản lý hợp đồng, gia hạn hợp đồng, theo dõi quá trình đóng các loại bảo hiểm, tăng giảm bảo hiểm xã hội, tự động cập nhật thông tin bảo hiểm,…

Dùng thử miễn phí
TẬP TRUNG, TRUY XUẨT THÔNG TIN DỄ DÀNG
Dễ dàng tra cứu thông tin, cập nhật được quá trình tham gia, tỉ lệ đóng từng loại bảo hiểm của nhân viên với tổ chức. Hỗ trợ định nghĩa tỉ lệ các loại bảo hiểm cho nhân viên và tổ chức. Thống kê và lựa chọn danh sách nhân viên áp dụng khấu trừ các khoản bảo hiểm vào lương.
ĐĂNG KÝ
TẠO HỢP ĐỒNG TỰ ĐỘNG

Hợp đồng được tạo sẵn theo form mẫu tùy ý trên word, sau đó import lên hệ thống.

Khi onboard cho nhân viên mới, phòng nhân sự chỉ cần nhập liệu thông tin một lần lên phần mềm, hệ thống sẽ xuất ra file hợp đồng hoàn thiện chỉn chu để in ấn và lưu giữ.

Cập nhật thông tin đơn giản, hạn chế tối đa khả năng xảy ra sai sót.

Thông tin của nhân viên được lưu trữ, phân loại, giúp dễ dàng tìm kiếm, rà soát, thống kê và phân tích.

QUẢN LÝ THÔNG TIN BẢO HIỂM

Người dùng cấu hình các thông số bảo hiểm theo tỷ lệ đóng, mức đóng cơ sở và ngày chốt tăng, giảm bảo hiểm.

Gợi ý danh sách tăng giảm bảo hiểm trên hệ thống.

Tự động tính toán chi phí bảo hiểm, truy thu, hoàn trả tiền bảo hiểm, kết xuất form mẫu thanh toán các thủ tục bảo hiểm theo đúng quy định của nhà nước.

Lưu lại toàn bộ quá trình đóng bảo hiểm cho doanh nghiệp, nhà quản lý và người lao động có thể dễ dàng theo dõi lịch sử chi trả bảo hiểm trực tiếp trên hệ thống.

Chỉ từ 10,000 đ/nhân viên/tháng
SỞ HỮU NGAY GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÂN SỰ NEXTHR+
Với chi phỉ hợp lý chỉ từ 10,000 đ/nhân viên/tháng, chính xác trên từng tài khoản và Doanh nghiệp chỉ trả đúng những gì mình sử dụng.