CƠ CẤU & SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Quản lý, thiết lập cơ cấu & tổ chức doanh nghiệp động theo dạng cây. Cho phép người sử dụng có thể sáp nhập hoặc tách các phòng ban, đơn vị.

Dùng thử miễn phí
HOẠCH ĐỊNH VÀ ĐỊNH BIÊN NHÂN SỰ
Doanh nghiệp dễ dàng cấu hình và tái cấu hình sơ đồ tổ chức, cho phép kéo thả nhân sự qua lại giữa các phòng ban, quản trị hệ thống một cách trật tự, nhịp nhàng tạo điều kiện cho Doanh nghiệp phân bổ nguồn lực thích hợp để khai thác các lợi thế cạnh tranh tốt hơn cả hiện tại và trong tương lai.
ĐĂNG KÝ
QUẢN LÝ TỔ CHỨC

Là kết hợp của mô hình tổ chức phân quyền (Hierarchical Organization) và mô hình cơ cấu theo chức năng (Functional Organization), đối chiếu thực tế tạo sự ổn định để thực thi chiến lược thành công và duy trì lợi thế cạnh tranh hiện tại, đồng thời cũng đủ linh hoạt để phát triển các lợi thế cạnh tranh cho chiến lược tương lai.

Hỗ trợ người dùng tối ưu hóa khả năng sắp xếp và ổn định vị trí nhân sự theo chỉ số định biên trên giao diện trực quan. Với khả năng tùy biến kéo thả, nhân viên nhân sự có thể linh động điều chỉnh nhanh các vị trí chức vụ phù hợp với bộ máy tổ chức thực tế.

Phân hệ Quản lý tổ chức - Nguồn nhân lực giúp Doanh nghiệp quản lý và thống kê toàn bộ thông tin nhân sự từ hội sở đến các chi nhánh, phòng ban,...

Chỉ từ 10,000 đ/nhân viên/tháng
SỞ HỮU NGAY GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÂN SỰ NEXTHR+
Với chi phỉ hợp lý chỉ từ 10,000 đ/nhân viên/tháng, chính xác trên từng tài khoản và Doanh nghiệp chỉ trả đúng những gì mình sử dụng.