QUẢN LÝ PHÉP

Cung cấp đầy đủ các báo cáo – thống kê cho doanh nghiệp. Cho phép doanh nghiệp tự xây dựng động báo cáo – thống kê theo nhu cầu thực tế.

Dùng thử miễn phí
THIẾT LẬP BÁO CÁO ĐA DẠNG PHÙ HỢP VỚI NHIỀU DOANH NGHIỆP
Xây dựng riêng cho từng Doanh nghiệp, từng hệ thống báo cáo khác nhau, mang đến những trải nghiệm tốt nhất trong công tác quản lý thống kê dữ liệu lâu dài. Thiết lập báo cáo theo đặc thù riêng của từng doanh nghiệp, tổ chức.
ĐĂNG KÝ
ĐỊNH DẠNG BÁO CÁO THEO NHU CẦU

Phát triển, định dạng báo cáo với dữ liệu động, giúp trích xuất dữ liệu từ phần mềm một cách tự do.

Phần mềm có thể quét cơ sở dữ liệu nhân sự, thiết lập thống kê theo các trường dữ liệu tùy ý. Kết quả thống kê được hiển thị trên phần mềm hoặc có thể tải xuống file Excel.

HƠN 30 LOẠI THỐNG KÊ SẴN CÓ

Hệ thống báo cáo thống kê được liên kết với nhau phù hợp theo luồng công việc và có hiệu quả rõ rệt khi áp dụng trên thực tế.

Các dạng báo cáo cơ bản: báo cáo nhân sự, báo cáo chấm công - tính lương, báo cáo tuyển dụng,...

Chỉ từ 10,000 đ/nhân viên/tháng
SỞ HỮU NGAY GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÂN SỰ NEXTHR+
Với chi phỉ hợp lý chỉ từ 10,000 đ/nhân viên/tháng, chính xác trên từng tài khoản và Doanh nghiệp chỉ trả đúng những gì mình sử dụng.